Geografisk diversifisering

Geografisk diversifisering er prosessen med å investere i en rekke ulike geografiske områder for å spre risiko. Denne typen diversifisering kan oppnås ved å investere i en rekke aktivaklasser, som aksjer, obligasjoner og eiendom, i forskjellige land. Geografisk diversifisering er en sentral del av porteføljeforvaltningen og brukes ofte som en måte å redusere risiko på. … Les mer

Grunnleieordning

En grunnrenteordning er en type boliglån der låntakeren godtar å betale utlåneren et fast beløp hvert år, i tillegg til eventuelle andre betalinger som kan kreves i henhold til lånebetingelsene. Denne typen ordninger brukes vanligvis når eiendommen er leid ut til en tredjepart, for eksempel en kommersiell leietaker. Hva er forskjellen mellom husleie og grunnrente? … Les mer