Forfallsdato Definisjon

Forfallsdatoen er datoen da siste betaling av hovedstol og renter forfaller på en obligasjon eller annet rentepapir. Begrepet brukes også mer generelt for å referere til datoen da enhver økonomisk forpliktelse skal tilbakebetales. Hvordan beregner du forfallsdatoen for en veksel? En veksel er en skriftlig ordre fra en part (trekkeren) til en annen part (trekkeren) … Les mer

Beacon (Pinnacle) Score

Beacon Score er en kredittscore som ble utviklet av FICO. Det er en numerisk representasjon av en persons kredittverdighet. Beacon-score varierer fra 300 til 850, med en høyere poengsum som indikerer lavere risiko for mislighold. Hva er en nivå 1-kredittscore? En «nivå 1-kredittscore» anses generelt for å være en poengsum på 700 eller høyere på … Les mer

Kontant per aksje Definisjon

Definisjonen av kontanter per aksje er et finansielt forhold som måler et selskaps kontantstrøm per aksje aksjer. Det beregnes ved å dele et selskaps totale kontantstrøm for perioden med antall utestående aksjer. Definisjonen av kontanter per aksje er en nyttig beregning for å evaluere et selskaps generelle økonomiske helse og dets evne til å generere … Les mer