Hva er ikke-allokerte tapsjusteringskostnader (ULAE)?

ULAE er definert som «delen av et forsikringsselskaps påløpte tap og tapsjusteringsutgifter som ikke kan gjenvinnes fra gjenforsikring.» Med andre ord, ULAE er de utgiftene som et forsikringsselskap må absorbere selv, i stedet for å kunne dekke fra sine reassurandører. Det er flere grunner til at et forsikringsselskap ikke kan få dekket sine utgifter fra … Les mer

Hvordan finne ut hva som gjør et selskap lønnsomt med aktivitetsbasert ledelse

Hvordan bestemme hva som gjør en bedrift lønnsom ved å bruke aktivitetsbasert ledelse Hvordan støtter ABC-systemet bedriftens strategi? ABC-systemet er et verktøy som kan brukes til å støtte implementeringen av en bedriftsstrategi. Det kan hjelpe ledere med å identifisere og spore kostnadene knyttet til ulike aktiviteter, og å allokere ressurser deretter. Systemet kan også brukes … Les mer