Hvordan et leiealternativ fungerer og hjelper med en forskuddsbetaling på et hjem

En leieopsjon er en avtale mellom en leietaker og en utleier som gir leietaker rett til å kjøpe eiendommen til en fastsatt pris i løpet av leieperioden. Leietaker betaler utleier et ikke-refunderbart opsjonsgebyr og en månedlig premie i tillegg til husleien. Opsjonsgebyret og premien påløper kjøpesummen dersom leietaker benytter opsjonen til å kjøpe eiendommen. Leiealternativet … Les mer

Hva er en finansiell garanti?

En finansiell garanti er en kontrakt som beskytter kjøperen av et finansielt produkt mot risikoen for tap dersom utstederen av produktet misligholder produktet. Garantien kan utstedes av en finansinstitusjon, for eksempel en bank, eller av en statlig enhet. Finansielle garantier brukes ofte for å beskytte investorer i obligasjoner og andre gjeldsinstrumenter. Er finansielle garantier utenfor … Les mer

Skjuling

Fortielse er et begrep som brukes i forsikring for å beskrive en situasjon der den forsikrede holder tilbake opplysninger fra assurandøren som er vesentlige for risikoen det er forsikret mot. I de fleste tilfeller vil fortielse gjøre forsikringen ugyldig. Hva er laches og estoppel? Laches er et juridisk begrep som beskriver unnlatelse av å hevde … Les mer