vektet gjennomsnittlig lånealder (WALA)

Den veide gjennomsnittlige lånealderen (WALA) er et mål på gjennomsnittsalderen til en banks låneportefølje. Det veide gjennomsnittet beregnes ved å vekte hvert lån med dets utestående saldo. WALA er viktig fordi det gir innsikt i den gjennomsnittlige kredittrisikoen til en banks låneportefølje. En høyere WALA indikerer en større gjennomsnittlig kredittrisiko, ettersom lån som er eldre … Les mer

Systematisk uttaksplan (SWP)

En systematisk uttaksplan (SWP) lar investorer motta regelmessige betalinger fra investeringsporteføljen deres. Betalingene gjøres vanligvis på månedlig eller kvartalsvis basis, og beløpet for hver betaling bestemmes av investorens investeringsmål og -mål. Det er to hovedtyper av systematiske uttaksplaner: de som er laget for å gi inntekt for livet, og de som er laget for å … Les mer