Privat sektor Definisjon

Privat sektor er definert som den delen av økonomien som ikke er under myndighetenes kontroll. Dette inkluderer alle virksomheter og organisasjoner som ikke eies eller drives av staten. Den private sektoren er avgjørende for økonomien, ettersom den gir de fleste arbeidsplasser og genererer mesteparten av økonomisk aktivitet. Hva er et annet ord for privat sektor? … Les mer

Estoppel

Estoppel er et juridisk begrep som refererer til en situasjon der en person er forhindret fra å hevde et krav eller ta en bestemt handling på grunn av sine egne tidligere handlinger eller ord. Begrepet estoppel brukes ofte i kontraktsrettslig sammenheng, men kan også gjelde på andre rettsområder. Læren om estoppel er basert på ideen … Les mer

Hva er handel?

Handel, innenfor den kommersielle sfæren, er direkte relatert til virksomheten til selskapet og figuren til kjøpmann eller forretningsmann. Innenfor selskapet er arbeidsgiveren den som bestemmer tildelingen av hvert produksjonsmiddel, enten det er kapital, materialer eller varer, ansettelse av teknisk personell og arbeidspersonell, leasing eller anskaffelse av lokaler osv … I virkeligheten er begrepet handel nært … Les mer

Kategorier H