Skum

I finans er skum et begrep som brukes for å beskrive en situasjon der prisene i et marked stiger raskt og skaper en boble. Dette kan være forårsaket av en rekke faktorer, inkludert spekulasjoner, enkle kredittbetingelser og lave renter. Når skum er tilstede i et marked, er det ofte vanskelig å verdsette eiendeler nøyaktig og … Les mer

prosessverdianalyse (PVA)

PVA er en statistisk teknikk som brukes til å vurdere den potensielle verdien av et prosessforbedringsinitiativ. Analysen innebærer å dele opp initiativet i dets komponenter, estimere potensielle besparelser for hver del, og deretter summere besparelsene for å komme frem til en total potensiell verdi. PVA kan brukes til å vurdere den potensielle verdien av enhver … Les mer