Definisjon av obligatoriske innløselige aksjer

Obligatorisk innløselige aksjer er en type egenkapitalsikkerhet som gir innehaveren rett til å kreve at utsteder innløser aksjene mot kontanter, til en forhåndsbestemt pris, med spesifiserte intervaller. Prisen er typisk satt til en premie i forhold til gjeldende markedspris på aksjene. Obligatoriske innløselige aksjer brukes ofte av selskaper som en måte å skaffe kapital. Aksjene … Les mer