Introduksjon til Valued Policy Law (VPL) Definisjon

Verdisert poliselov (VPL) er en lov som bestemmer at, i tilfelle totalt tap av eiendom forsikret under en polise, vil forsikringsselskapet betale forsikringstakeren pålydende verdi av polisen, uavhengig av den faktiske verdien av eiendommen. For å samle inn under en VPL må forsikringstaker bevise at eiendommen faktisk ble ødelagt. Bevisbyrden ligger på forsikringstakeren for å … Les mer

Act Of God

En «Guds handling» er definert som en naturkatastrofe som er utenfor menneskelig kontroll, for eksempel en tornado, orkan eller jordskjelv. Denne typen hendelser dekkes ikke av boligforsikringer, da det anses å være en uforutsigbar og uforutsigbar omstendighet. Hva er de vanlige vilkårene for eiendomsforsikring? Det er noen vanlige begreper som brukes i eiendomsforsikring, inkludert: -Bolig: … Les mer