Face-Amount Certificate Company Definition

Et Face-Amount Certificate Company er et livsforsikringsselskap som utsteder poliser der dødsfallsfordelen er lik polisens pålydende. Denne typen politikk er også kjent som en «straight life»-politikk. Hva er § 17 i lov om investeringsselskaper? Etter investeringsselskapsloven § 17 har et verdipapirfond lov til å fusjonere med et annet investeringsselskap eller selge alle sine eiendeler til … Les mer

Hva betyr Risk-On Risk-Off ved investering?

Når investorer sies å være i et risikohumør, betyr det at de er villige til å ta mer risiko for å oppnå høyere avkastning. Dette fører generelt til en økning i aksjekurser og andre risikable eiendeler, for eksempel råvarer. Når investorer er i et risiko-humør, er de mer konservative og prøver å unngå tap. Dette … Les mer