Fortjeneste Renter

En overskuddsandel er en type eierandel i et partnerskap eller aksjeselskap (LLC) som gir innehaveren rett til en andel av enhetens overskudd, men ikke dens eiendeler. Innehaveren av en overskuddsandel har ikke en eierandel i foretaket og har ikke rett til noen utdeling av foretakets eiendeler ved oppløsning. Overskuddsandeler ytes ofte til ansatte eller tjenesteytere … Les mer

Hva er en agent?

Definisjon, typer agenter og eksempler. Hva er en agent? En agent er en person som er autorisert til å handle på vegne av en annen person eller organisasjon. Det finnes forskjellige typer agenter, inkludert eiendomsmeglere, forsikringsagenter og litterære agenter. Eksempler på agenter inkluderer meglere, selgere og representanter. Hvem er en agent innen forretningskommunikasjon? En agent … Les mer