Inntekt i forhold til en dødsfall (IRD)

Income in Respect of a Decedent (IRD) er inntekt som en avdøde ville ha mottatt hvis de ikke hadde dødd. Dette inkluderer elementer som lønn, bonuser, provisjoner og andre former for arbeidsinntekt. IRD beskattes vanligvis med den avdødes marginale skattesats. Det er imidlertid noen spesielle regler som gjelder for IRD, for eksempel «barneskatten» som beskatter … Les mer

Hva er en tilbakeføring?

Definisjon, hvordan bestride og eksempel. Hva er en tilbakeføring? En tilbakeføring er en tilbakebetaling som kreves av en kredittkortinnehaver fra kredittkortutstederen. Dette skjer vanligvis når kortinnehaveren ikke er fornøyd med et kjøp, eller når det er uautoriserte belastninger på kortet. Slik bestrider du en tilbakeføring Hvis du mottar en tilbakeføringsmelding fra kredittkortutstederen din, kan du … Les mer