Hva er et barometer i økonomi?

Et barometer er et instrument som brukes til å måle atmosfærisk trykk. Den kan brukes til å måle trykket i luften i et bestemt område, eller til å måle trykket til luften i atmosfæren som helhet. Begrepet «barometer» brukes ofte for å referere til det økonomiske barometeret, som er en økonomisk indikator som brukes til … Les mer

Credit Sweep

Et kredittsveip er en finansiell ordning der et selskaps overskytende kontanter brukes til å betale ned utestående gjeld. De overskytende kontantene blir feid fra selskapets konto med jevne mellomrom og påført den utestående gjelden, noe som reduserer rentebeløpet som selskapet må betale. Denne ordningen kan være gunstig for selskaper som har store mengder gjeld og … Les mer