Full kostnadsdefinisjon

Full costing, også kjent som absorpsjonskostnad, er en metode for produktkostnad som inkluderer alle produksjonskostnader, både variable og faste, i kostnadene for et produkt. Denne metoden brukes i regnskap og finansiell rapportering. I full kostnad blir alle produksjonskostnader som påløper ved å lage et produkt tilordnet det produktet. Dette inkluderer både variable kostnader, som direkte … Les mer