Hva er ned-markedsfangstforhold?

Ned-markedsfangstforholdet er et forhold som måler hvor godt en investering presterer sammenlignet med referanseindeksen i perioder da markedet faller. Capture ratio ned-marked beregnes ved å dele investeringens avkastning med referanseindeksens avkastning i perioder hvor markedet er nede. For eksempel, hvis en investering har et ned-markedsfangstforhold på 0,8, betyr det at investeringen tapte 20 % mindre … Les mer