Hodrick-Prescott (HP) Filter

Hodrick-Prescott (HP)-filteret er et verktøy som brukes i finansiell analyse for å fjerne kortsiktige svingninger fra data for bedre å identifisere langsiktige trender. HP-filteret fungerer ved å ta en tidsserie med data og dele dem i to komponenter: en trendkomponent og en syklisk komponent. Trendkomponenten er den langsiktige trenden til dataene, mens den sykliske komponenten … Les mer

Hvordan skyggelegging fungerer

Shadowing er en teknikk som brukes i virksomheten for å få en bedre forståelse av et selskap, dets produkter eller tjenester og dets indre virkemåter. Ved å skyggelegge noen som jobber i selskapet, kan du få en førstehånds titt på hva de gjør til daglig og hvordan de gjør det. Dette kan være en verdifull … Les mer