Hva er Federal Unemployment Tax Act (FUTA)?

Federal Unemployment Tax Act (FUTA) er en lov som pålegger arbeidsgivere en føderal arbeidsledighetsskatt. Skatten brukes til å finansiere statlige arbeidsledighetsprogrammer. FUTA er pålagt alle arbeidsgivere som betaler lønn for arbeid utført i USA. Skatten beregnes som en prosentandel av lønnen som utbetales til ansatte. Gjeldende FUTA-skattesats er 6,0 %. Arbeidsgivere er pålagt å betale … Les mer

Driftsinntekter (IFO)

Driftsinntekter (IFO) er et mål på et selskaps økonomiske resultater i en gitt periode. Den representerer selskapets inntekter minus driftskostnadene, og brukes vanligvis til å vurdere et selskaps kjernelønnsomhet. Driftsinntekter rapporteres vanligvis på et selskaps resultatregnskap, og kan finnes ved å trekke et selskaps driftsutgifter fra dets totale inntekter. Driftskostnader inkluderer poster som varekostnader, salgs-, … Les mer

Hva er et kontantkort?

Et kontantkort er en type debetkort som kan brukes til å ta ut penger fra en minibank eller for å foreta kjøp. Kontantkort utstedes av banker og kan brukes overalt som aksepterer Visa eller Mastercard. Er kontantkort en sparekonto? Nei, et kontantkort er ikke en sparekonto. Et kontantkort er en type forhåndsbetalt debetkort som kan … Les mer