Payment-In-Kind (PIK) Obligasjoner

En Payment-In-Kind (PIK) obligasjon er en type gjeldssikkerhet der de periodiske rentebetalingene gjøres i form av ekstra obligasjoner i stedet for kontanter. Utstederen av en PIK-obligasjon gjør det vanligvis fordi den ikke har kontanter tilgjengelig for å betale rentene når de forfaller. PIK-obligasjoner utstedes vanligvis av selskaper som er i en høyrisikobransje med høy avkastning, … Les mer