Payment-In-Kind (PIK) Obligasjoner

En Payment-In-Kind (PIK) obligasjon er en type gjeldssikkerhet der de periodiske rentebetalingene gjøres i form av ekstra obligasjoner i stedet for kontanter. Utstederen av en PIK-obligasjon gjør det vanligvis fordi den ikke har kontanter tilgjengelig for å betale rentene når de forfaller.

PIK-obligasjoner utstedes vanligvis av selskaper som er i en høyrisikobransje med høy avkastning, for eksempel søppelobligasjoner. Som sådan anses PIK-obligasjoner for å være høyrisikoinvesteringer. Av denne grunn tilbyr PIK-obligasjoner vanligvis høye renter for å kompensere investorer for økt risiko.

PIK-obligasjoner omsettes ikke på børser og handles i stedet i over-the-counter-markedet.

Hva er en PIK-låneseddel?

En PIK låneseddel er en type gjeldsinstrument som lar låntakeren betale renter i natura (PIK) i stedet for kontanter. Det betyr at låntakeren betaler renter ved å utstede mer gjeld i stedet for å betale den av egen lomme. PIK-lånesedler brukes ofte av selskaper som ikke klarer å skaffe nok penger til å betale renter, eller av selskaper som ønsker å spare penger til andre formål.

PIK-lånsedler har vanligvis en høyere rente enn tradisjonelle lån, siden låntakeren tar på seg ytterligere risiko ved å ikke betale renten kontant. PIK-lånsedler kan også være vanskeligere å selge enn tradisjonelle lån, siden potensielle investorer kan være bekymret for låntakerens evne til å betale fremtidige rentebetalinger.

Hva er PIK-renten? Rentene på lån med PIK-funksjoner (naturalisering) er vanligvis høyere enn på vanlige lån. Dette er fordi låntakeren ikke er pålagt å betale noen rentebetalinger i løpet av lånet, og renten påløper ganske enkelt og legges til hovedstolen på lånet. Som et resultat av dette bærer långiveren mer risiko enn med et konvensjonelt lån, og krever dermed en høyere rente for å kompensere for denne risikoen. Er PIK-utbytte skattepliktig? PIK-utbytte er skattepliktig i USA. Skattesatsen på PIK-utbytte er 15 %, som er høyere enn satsen på ordinært utbytte.

Hvordan påvirker gjeld de 3 uttalelsene?

Gjeld påvirker de tre utsagnene på noen forskjellige måter. På resultatregnskapet påvirker gjeld rentekostnaden. Dette er fordi når et selskap låner penger, må det betale renter på den gjelden. Dette kan ha stor innvirkning på et selskaps inntjening, spesielt hvis selskapet ikke tjener mye penger til å begynne med. På balansen påvirker gjelden både aktivasiden og gjeldssiden. Dette er fordi når et selskap låner penger, må det stille sikkerhet, som vanligvis er i form av eiendeler. Til slutt, på kontantstrømoppstillingen, påvirker gjeld delen driftsaktiviteter. Dette er fordi når et selskap låner penger, må det betale renter, noe som bruker opp kontanter.

Hva er en PIK-veksling? En PIK-veksling er en type obligasjon som lar utstederen betale renter i natura (PIK) i stedet for kontanter. Denne typen obligasjoner brukes vanligvis av selskaper som står overfor økonomiske vanskeligheter og ikke er i stand til å betale renter. PIK-bytteobligasjonen gir utsteder fleksibiliteten til å foreta rentebetalinger i enten kontanter eller PIK, avhengig av selskapets økonomiske situasjon på det tidspunktet.