SEC Form 424B5 Definisjon

Et skjema 424B5 er en innlevering til Securities and Exchange Commission (SEC) som gir informasjon om et selskaps rettighetstilbud. Skjemaet skal arkiveres av selskapet som utsteder rettighetene og skal inneholde informasjon om vilkårene for tilbudet, selskapets økonomiske tilstand og bruken av utbytte fra tilbudet. Hva er en DEFA14A? En DEFA14A er en type SEC-fil som … Les mer