Hva er ordinære aksjer?

Vanlige aksjer er den vanligste typen aksjer og er vanligvis den første typen aksjer utstedt av et selskap. Ordinære aksjer gir innehaveren stemmerett og gir rett til å motta utbytte dersom de erklæres. Eier av ordinære aksjer har også et restkrav på selskapets eiendeler ved avvikling. Hva er verdien av en ordinær aksje? Verdien av … Les mer

Forstå forholdet mellom renteinntekter (TIE)

TIE-forholdet er et finansielt forhold som måler et selskaps evne til å generere inntekter fra sine rentebærende investeringer. Forholdet beregnes ved å dele et selskaps renteinntekter med dets totale rentekostnad. Et høyt TIE-forhold indikerer at et selskap genererer mye inntekt fra sine rentebærende investeringer. Dette er generelt sett en god ting, da det betyr at … Les mer