Regnskapskonservatisme Definisjon

Regnskapsmessig konservatisme er et regnskapsprinsipp som krever at regnskapsførere skal være forsiktige når de registrerer estimater og registrerer tap før gevinster. Dette prinsippet er også kjent som «prudent man rule». Hva er de 3 balansene? De 3 balansene er balansen for eiendeler, gjeld og egenkapital. Hva er en setning for Conserve? En setning for ordet … Les mer

Privileged Communication

Begrepet «privilegert kommunikasjon» refererer til en kommunikasjon mellom to personer som ikke er gjenstand for avsløring i en domstol. Kommunikasjonen anses å være privilegert fordi den er konfidensiell og ikke vil bli avslørt i retten. Hva er 3 typer privilegier som brukes for å holde informasjon konfidensiell? De tre typene privilegier som brukes for å … Les mer