Hva er variable kostnader?

Variable kostnader, i motsetning til faste kostnader, er den delen av utgiftene et selskap gjør, direkte knyttet til produksjon av varer og tjenester. Og vi sier direkte relatert til produksjon, fordi variable kostnader er null når det ikke er produksjon. Så hvis et selskap ikke utfører forretningsaktiviteten, vil det i utgangspunktet være direkte tap, hvis … Les mer