Hva er stresstesting?

Hvordan det fungerer, hovedformål og eksempler. Hva er stresstesting? Stresstesting er en type testing som gjøres for å bestemme stabiliteten til et system eller en komponent under forhold med stor belastning. Dette kan simuleres ved å bruke spesialverktøy for å generere et stort antall forespørsler, eller ved å kjøre systemet over en lengre periode. Hovedformålet … Les mer

Prestasjonsbasert kompensasjon

Prestasjonsbasert kompensasjon er en type lønn eller fordeler som gis til ansatte basert på deres prestasjoner. Dette kan inkludere bonuser, høyninger eller andre typer økonomiske insentiver. Målet med prestasjonsbasert kompensasjon er å motivere ansatte til å forbedre sine prestasjoner og hjelpe bedriften med å nå sine mål. Hva er en god fortjenesteøkning i 2022? En … Les mer

Hva er variable kostnader?

Variable kostnader, i motsetning til faste kostnader, er den delen av utgiftene et selskap gjør, direkte knyttet til produksjon av varer og tjenester. Og vi sier direkte relatert til produksjon, fordi variable kostnader er null når det ikke er produksjon. Så hvis et selskap ikke utfører forretningsaktiviteten, vil det i utgangspunktet være direkte tap, hvis … Les mer

Kategorier V