Kultaksjer

En kultaksje er en aksje som har en sterk og lojal tilhengerskare blant investorer, og som ofte forbindes med et bestemt selskap eller merke. Disse aksjene blir vanligvis sett på som å ha høyt potensial for vekst, og investorer kan være villige til å betale en premie for dem. Selv om det ikke er noen … Les mer

Forstå SEC-skjema N-1A

SEC-skjema N-1A er en innlevering som må gjøres av alle aksjefond for å registrere seg hos Securities and Exchange Commission (SEC). Skjemaet gir informasjon om fondets investeringsmål, strategier og risikoer. Den inneholder også informasjon om fondets honorarer og utgifter. Hva er en registreringserklæring for aksjefond? En verdipapirfondsregistreringserklæring er et formelt dokument som er arkivert til … Les mer

Hva er utbytte?

Utbyttet er den delen av overskuddet til et selskap som fordeles på partnere eller aksjonærer i et selskap. Beløpet må godkjennes av generalforsamlingen etter forslag fra styret. Før vi går inn i saken, må vi fastslå hva som er et aktivt og passivt utbytte. På den ene siden er det aktive utbyttet den delen av … Les mer

Kategorier U