Credit Event Definition

En kreditthendelsesdefinisjon er et sett med retningslinjer som brukes til å avgjøre om en låntaker har misligholdt et lån. Dette kan inkludere ting som tapte betalinger, erklært konkurs eller tvangsutlegg. långivere vil bruke denne informasjonen til å bestemme om de vil gi finansiering til en låntaker. Er kredittbytteavtaler fortsatt lovlige? Ja, credit default swaps (CDS) … Les mer

Maritim lov

Maritim lov, også kjent som admiralitetslov, er en samling lover, konvensjoner og traktater som regulerer forholdet mellom private enheter som driver fartøy på vann. Maritim lov dekker et bredt spekter av emner, inkludert marin handel, navigasjon, skipsfart, skipsbygging og reparasjoner, sjøfart, sjøforsikring og transport av passasjerer og gods over vann. I USA er sjørett underlagt … Les mer

Reservefond

Et reservefond er et fond satt til side av en eiendomsinvestor for å dekke uventede utgifter forbundet med å eie og drive en eiendom. Størrelsen på reservefondet vil variere avhengig av type eiendom og hvor mye risiko investoren er villig til å ta på seg. Hva er de 3 typene reserver? 1. Likvide reserver er … Les mer