Hva er et S Corp?

Et S-selskap, for USAs føderale inntektsskatteformål, er et nært holdt selskap som oppfyller visse kvalifikasjoner under underkapittel S i Internal Revenue Code. S-selskaper er ikke underlagt selskapsskatt; snarere overføres inntektene eller tapene deres til aksjonærene og beskattes på aksjonærenes individuelle selvangivelser. For å kvalifisere som et S-selskap må et selskap oppfylle følgende krav: – Være … Les mer