Short Line Candle Definisjon

Et kort linjelys er en type lys som har en liten kropp og en kort veke. Denne typen stearinlys blir ofte sett på som et tegn på ubesluttsomhet i markedet, da den lille kroppen viser at det er liten forskjell mellom åpne og lukkede priser. Et stearinlys med kort linje kan også sees på som … Les mer

Godtgjørelse for tvilsomme kontoer Definisjon

En godtgjørelse for tvilsomme kontoer er et estimat på hvor mye penger et selskap til slutt vil tape på sine dårlige fordringer. Dette estimatet brukes til å justere verdien av kundefordringene på selskapets balanse. Avsetningen for tapsutsatte kontoer er en motkonto til kundefordringer, som betyr at den er oppført i balansen under kundefordringer og utligner … Les mer