Langsiktig vekst (LTG) Definisjon

Langsiktig vekst (LTG) er definert som økningen i verdi av en investering over en lengre periode. Hoveddriverne for langsiktig vekst er inntektsvekst og utbytte. For å oppnå langsiktig vekst må bedrifter reinvestere inntjening og betale ut utbytte. reinvestering av inntektene gir bedrifter mulighet til å finansiere nye prosjekter eller utvide virksomheten, noe som kan føre … Les mer

Regnskapsvurdering

Regnskapsmessig verdsettelse er prosessen med å bestemme verdien av en eiendel eller forpliktelse for finansiell rapporteringsformål. Verdien kan være basert på markedsverdi, historisk kostnad eller et annet grunnlag. Verdsettelsesprosessen krever bruk av skjønn og profesjonelle ferdigheter for å bestemme den mest hensiktsmessige verdsettelsesmetoden og estimere verdien av eiendelen eller forpliktelsen. Hva er regnskapsterminologiene? 1. Leverandørgjeld: … Les mer

Dekningsgrad

En dekningsgrad er et finansielt forhold som brukes til å bestemme hvor godt et selskap er i stand til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser. Den vanligste dekningsgraden er gjeldsgraden, som brukes til å vurdere en bedrifts evne til å betale sin gjeld. Andre dekningsgrader inkluderer rentedekningsgraden og fastprisdekningsgraden. Gjeldsgraden er den vanligste dekningsgraden og brukes … Les mer