Bitumen

Bitumen er en svart eller mørkfarget (selv om den også kan være gulaktig eller rødbrun) viskøs flytende eller halvfast form av petroleum. Den er sammensatt av en blanding av organiske væsker som er sterkt kondenserte polysykliske aromatiske hydrokarboner. På grunn av sine svært viskøse og ikke-flytende egenskaper, anses bitumen å være et halvfast hydrokarbon. Hvorfor … Les mer

Likviditetshendelse Definisjon og eksempel

En likviditetshendelse er en situasjon der en eiendel konverteres til kontanter. Det kan også referere til salg av et verdipapir, for eksempel en aksje eller obligasjon, for å skaffe penger. En likviditetshendelse kan også brukes til å beskrive en situasjon der et selskap kjøpes eller selges. I dette tilfellet brukes begrepet for å beskrive overføring … Les mer

Aldringsplan

En aldringsplan er en rapport som viser utestående fordringer etter alder. Aldringsplanen brukes av bedrifter for å holde oversikt over hvilke fakturaer som er forfalt og med hvor mange dager. Denne informasjonen brukes til å prioritere innkreving og vurdere kredittrisiko. Aldringsplanen grupperer fordringer etter alder, vanligvis i trinn på 30 dager. Den første gruppen inkluderer … Les mer

Anti-Martingale System Definition

Et anti-martingale-system er et system for å investere der dollarverdiene til investeringer økes etter tap, eller reduseres etter gevinster. Begrunnelsen bak dette systemet er at ved å øke dollarverdiene til investeringer etter tap, kan investoren minimere tapene sine, og ved å redusere dollarverdiene til investeringer etter gevinster, kan investoren maksimere fortjenesten. Dette systemet er det … Les mer