Hva er finansiert status?

Den «finansierte statusen» til en pensjonsordning er differansen mellom markedsverdien av ordningens eiendeler og nåverdien av ordningens forpliktelser. Hvis markedsverdien av planens eiendeler er større enn nåverdien av planens forpliktelser, sies planen å være «overfinansiert.» Hvis markedsverdien av planens eiendeler er mindre enn nåverdien av planens forpliktelser, sies planen å være «underfinansiert.» Finansieringsstatusen til en … Les mer