Hva er en tjeneste?

Tilgangen på produsenter kan deles inn i varer og tjenester. Tjenester, som er begrepet vi definerer, er definert som settet med aktiviteter som utføres av et selskap for å tilfredsstille en klients behov. Aktivitetssettet vil bli utviklet av mennesker eller maskiner med tilstrekkelig teknologi. Dette settet med aktiviteter kan utvikles av offentlige organer eller av … Les mer