Definisjon av kravsinnskudd

Et anfordringsinnskudd er en bankkonto hvor innskytere kan få tilgang til pengene sine når som helst uten varsel eller straff. Denne typen konto kalles også en brukskonto, aksjeutkastkonto eller aksjekonto hos kredittforeninger. Hovedtrekket til et depositum på forespørsel er at det kan nås umiddelbart på forespørsel. Dette betyr at det ikke er noen ventetid for … Les mer

Hva er Bornhuetter-Ferguson-teknikken?

Bornhuetter-Ferguson-teknikken er en metode som brukes til å estimere det endelige tapet fra en forsikring. Denne teknikken brukes når det er mangel på data om den historiske skadeerfaringen for den aktuelle polisen. Teknikken er avhengig av to nøkkelkomponenter: forventet tapsforhold og gjennomsnittlig skadestørrelse. Forventet tapsprosent er forholdet mellom utbetalte erstatninger og opptjente premier. Gjennomsnittlig skadestørrelse … Les mer