Power Ratio

Maktforholdet er et enkelt mål på en bedrifts markedsmakt. Den beregnes ved å dele selskapets markedsandel med markedsandelen til nærmeste konkurrent. Maktforholdet er et nyttig verktøy for å vurdere en bedrifts konkurranseposisjon i sin bransje. Et høyt kraftforhold indikerer at selskapet har en sterk markedsposisjon, mens et lavt kraftforhold indikerer at selskapet har en svak … Les mer

Kiting

Kiting er en type banksvindel som innebærer å skrive dårlige sjekker eller bruke stjålne kredittkort for å skaffe midler som deretter brukes til å betale ned annen gjeld. Gjerningsmannen oppretter en «drage» ved å skrive en sjekk på mer enn de har på kontoen sin, bruke midlene fra sjekken til å betale ned en annen … Les mer