Hvordan De Jure Corporations fungerer

De jure-selskaper er virksomheter som er lovlig innlemmet i samsvar med lovene i jurisdiksjonen de opererer i. I de fleste tilfeller innebærer dette innlevering av papirer til det aktuelle offentlige organet og betaling av eventuelle nødvendige gebyrer. Når en virksomhet er stiftet, anses den å være en separat juridisk enhet fra eierne. Det betyr at … Les mer