Overføringsbrev

Et skjøte om overdragelse er et juridisk dokument som overfører eiendomsretten til den opprinnelige eieren, etter tilfredsstillelse av en gjeld sikret av den eiendommen. Et overdragelsesbrev brukes typisk i forbindelse med et pantelån, hvor eiendommen brukes som sikkerhet for lånet. Hvis låntakeren misligholder lånet, kan långiveren utelukke eiendommen og selge den for å betale tilbake … Les mer

Rasjonell atferdsdefinisjon

Rasjonell atferd er definert som enhver atferd som er i samsvar med at et individ maksimerer sin egen egeninteresse. Rasjonell atferd er med andre ord enhver atferd som er rettet mot å oppnå best mulig resultat for den involverte. Det er noen viktige ting å merke seg om denne definisjonen. For det første er det … Les mer