Hva er inntekt per aksje?

Når vi snakker om inntjening per aksje (EPS), viser vi til et aksjemarkedsforhold som måler hvor mye fortjeneste, av det selskapet oppnådde som et resultat av sine handlinger, vil ha hver aksje som partnerne har. Hvordan beregne BPA For å beregne denne verdien bruker vi følgende formel: EPS = (Nettoresultat / antall aksjer) Når det … Les mer