Post-Modern Portfolio Theory (PMPT)

PMPT er et rammeverk for porteføljekonstruksjon som dukket opp på slutten av 1970-tallet. Den er basert på ideen om at investorer er risikovillige og søker å maksimere forventet avkastning. PMPT er en utvidelse av Modern Portfolio Theory (MPT), som ble utviklet på 1950-tallet. PMPT lemper på noen av forutsetningene til MPT, som eksistensen av en … Les mer

Hva er swing trading?

Swing trading handler om en teknikk investor som prøver å følge noen grafer der prisene på aksjene presenteres, og viser nedgang og økning over tid. Dette betyr at personen som eier en eller flere aksjer kan vite eller intuitere når de skal selge eller kjøpe dem for å tjene penger (avhengig av markedstrender). Når det … Les mer

Kategorier S