Hva er produktplassering?

Produktplassering er den strategiske plasseringen av merkevarer eller tjenester i en film, TV-serie eller annen form for media. Målet med produktplassering er å øke merkekjennskapen og salget ved å eksponere publikum for produktet eller tjenesten i et positivt lys innenfor konteksten av deres favorittprogram eller -film. Produktplassering kan ha mange forskjellige former, fra en karakter … Les mer

Full-Recourse Debt Definition

Begrepet «full-regress gjeld» refererer til en type gjeldsavtale der låntakeren er fullt ansvarlig for å betale tilbake gjelden, selv om sikkerheten som ble brukt for å sikre lånet, er tapt. Med andre ord, dersom låntaker misligholder lånet, kan långiver komme etter låntakers personlige eiendeler for å betale tilbake gjelden. Full-regress gjeld brukes ofte i situasjoner … Les mer