Hva er institusjonelle investorer?

Figuren til den institusjonelle investoren refererer til enheten som investerer store mengder penger i verdipapirer eller fond; det vil si typen organisasjon som investerer sin egen eller andres kapital i varer, rettigheter og annet eiendeler både økonomiske og ikke-økonomiske. Slike investeringer er mulig gjennom bidrag fra private investorer. Volumet av kapital som håndteres av institusjonelle … Les mer

Kategorier I

Hva er sekundær sektor?

Sekundærsektoren har ansvaret for å transformere råvarer, de som finner opprinnelse i primær sektor. Av denne grunn er sekundærsektoren en sektor som er dedikert til håndtering av disse råvarene ved bruk av spesifikke og kvalifiserte maskiner. I denne definisjonen av sekundærsektoren må vi derfor huske at denne sektoren er helt avhengig av primærsektoren, og er … Les mer