Hva er rebalansering av en portefølje?

Å rebalansere en portefølje er prosessen med å gjenopprette den opprinnelige eiendelsallokeringsmiksen til en portefølje. Dette gjøres ved å selge noen eiendeler som har økt i verdi og kjøpe andre som har falt i verdi, for å opprettholde ønsket risikonivå. Over tid vil sammensetningen av en portefølje endres ettersom noen eiendeler øker i verdi mens … Les mer

The Least Squares Method er en statistisk teknikk som kan brukes til å estimere verdien av ukjente parametere i en lineær modell

Denne teknikken kan brukes til å løse problemer innen en rekke felt, inkludert økonomi, ingeniørvitenskap og vitenskap.. Minste kvadraters metode er en måte å finne den beste tilpasningen for et sett med datapunkter ved å minimere de kvadratiske residualene. Hvorfor bruker vi minste kvadraters regresjonslinje? Minste kvadraters regresjonslinje er linjen som minimerer summen av kvadratresidualene. … Les mer

Vanlig størrelse Resultatregnskap Definisjon og eksempel

Et resultatregnskap med vanlig størrelse er et resultatregnskap der hver linje er uttrykt som en prosentandel av inntekten. Dette gjør det lettere å sammenligne selskaper av ulik størrelse, eller å sammenligne en virksomhets prestasjoner over tid. For eksempel, hvis selskap A har en inntekt på $100 000 og en nettoinntekt på $10 000, vil nettoinntektsmarginen … Les mer