Joint Tenants in Common (JTIC)

To eller flere personer kan eie en eiendom sammen som felles leietakere (JTIC). I denne typen eierskap eier hver person en bestemt andel av eiendommen. For eksempel, hvis to personer eier en eiendom som JTIC, vil hver person eie 50 % av eiendommen. Dersom en av eierne dør, tilfaller ikke deres andel av eiendommen automatisk … Les mer

Hva er en grunnkonto?

En «på grunn av konto» er et regnskapsbegrep som brukes for å beskrive en situasjon der ett selskap skylder penger til et annet selskap. Dette kan skje av en rekke årsaker, for eksempel når ett selskap kjøper varer eller tjenester fra et annet selskap og ennå ikke har betalt for dem. I dette tilfellet vil … Les mer