Regnskapsmetode

Begrepet «regnskapsmetode» refererer til de spesifikke reglene og prosedyrene som et selskap bruker for å registrere og rapportere sine økonomiske transaksjoner. Dette inkluderer valg av regnskapsprinsipper og retningslinjer, samt de spesifikke metodene og prosedyrene som brukes for å registrere, klassifisere og oppsummere finansielle data. Det er to hovedtyper av regnskapsmetoder: kontantbasert regnskap og periodiseringsregnskap. Kontantbasert … Les mer

Hva er et røverkjøp i finans?

Når et selskap er ute etter å kjøpe et annet selskap, vil de ofte forhandle frem en kjøpesum. Denne kjøpesummen er vanligvis basert på verdien av målselskapets eiendeler. Noen ganger vil imidlertid de to selskapene bli enige om en kjøpesum som er mindre enn verdien av målselskapets eiendeler. Dette er kjent som et røverkjøp. Et … Les mer

Kvalifisert ansvarsfraskrivelse Definisjon

En kvalifisert ansvarsfraskrivelse er en formell avvisning av å akseptere en interesse i eiendom som ble overført til en person. Individet må fraskrive seg interessen innen en viss tidsperiode og oppfylle andre krav fastsatt av Internal Revenue Service (IRS) for at ansvarsfraskrivelsen skal anses som kvalifisert. En kvalifisert ansvarsfraskrivelse kan brukes til å effektivt overføre … Les mer