Akkumulerings-/distribusjonsindikator (A/D) Definisjon og bruk

Akkumulerings-/distribusjonsindikatoren (A/D) er en momentumindikator som måler nivået på kjøps- og salgspress i markedet. A/D-linjen beregnes ved å ta forskjellen mellom antall fremskredne utgaver og antall fallende utgaver og legge til volumet for hver periode. Resultatet plottes deretter som en linje på et diagram. A/D-linjen kan brukes til å identifisere markedstopper og -bunner, samt bekrefte … Les mer

Kapitalakkumulering

Kapitalakkumulering er prosessen der virksomheter reinvesterer overskudd tilbake i virksomheten for å finansiere vekst og ekspansjon. Dette kan gjøres gjennom reinvestering av overskudd, utstedelse av ny egenkapital eller overtakelse av ny gjeld. Målet med kapitalakkumulering er å finansiere den fremtidige veksten av virksomheten ved å reinvestere dagens fortjeneste. Det er noen forskjellige måter bedrifter kan … Les mer