Hva er en tillatt blokkjede?

En tillatt blokkjede er en type blokkjede som begrenser tilgangen til nettverket til utvalgte enkeltpersoner eller organisasjoner. For å bli med i et tillatt blokkjedenettverk, må et potensielt medlem først få godkjenning fra nettverksadministratorene. Når det er godkjent, får medlemmet tilgang til nettverket og kan delta i konsensusprosessen. Tillatte blokkjeder brukes ofte i bedriftsinnstillinger, siden … Les mer

Hva er sammenlåsende direktorater?

Sammenlåsende direktorater er en type forretningsordning der to eller flere selskaper har medlemmer av styret som også er medlemmer av styret i det eller de andre selskapet eller selskapene. Denne typen ordninger kan føre til interessekonflikter og kan brukes til å få kontroll over et selskap. Hvilket av følgende er ulovlig i henhold til Sherman … Les mer