Driftsinntekter før avskrivning og amortisering (OIBDA)

Driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer (OIBDA) er et regnskapsmessig mål som kan brukes til å vurdere lønnsomheten til et selskap før effektene av avskrivninger og amortiseringer tas i betraktning. Avskrivninger og amortisering er ikke-kontante utgifter som kan forvride det sanne bildet av en bedrifts lønnsomhet. OIBDA kan beregnes ved å ta et selskaps driftsinntekter og … Les mer

Hva er en leverandør?

En leverandør er en person eller virksomhet som selger produkter eller tjenester til et selskap. En leverandør kan enten være en leverandør som leverer råvarer eller produkter, eller en forhandler som videreselger ferdige produkter eller tjenester. Et leverandørforhold er en formell avtale mellom et selskap og en leverandør. Avtalen definerer vilkårene for forholdet, for eksempel … Les mer

B-penger

B-penger var et tidlig forslag til et desentralisert digitalt valutasystem. Det ble først foreslått av Wei Dai i 1998. Systemet ble designet for å tillate anonyme, usporbare transaksjoner. Transaksjoner vil bli registrert på en desentralisert hovedbok, og brukere vil kunne utvinne nye valutaenheter. Systemet ble aldri implementert, men det var en tidlig forløper til Bitcoin. … Les mer