Definisjon av detaljinvestor

En detaljinvestor er en individuell investor som handler verdipapirer for sin egen personlige konto, i stedet for for en annen enhet som en megler, forhandler eller hedgefond. Begrepet brukes for å skille disse investorene fra institusjonelle investorer, som handler for store organisasjoner som banker, forsikringsselskaper eller pensjonsfond. Det er ingen presis definisjon av hva som … Les mer

Internet of Energy (IoE)

Internet of Energy (IoE) er et begrep som brukes for å beskrive trenden med energiprodusenter og forbrukere som bruker informasjons- og kommunikasjonsteknologier (IKT) for å styre strømmen av energi. IoE omfatter et bredt spekter av applikasjoner og teknologier, inkludert smarte målere, fornybare energistyringssystemer, etterspørselsresponssystemer og styringssystemer for distribuerte energiressurser (DER). IoE blir ofte sett på … Les mer