Internet of Energy (IoE)

Internet of Energy (IoE) er et begrep som brukes for å beskrive trenden med energiprodusenter og forbrukere som bruker informasjons- og kommunikasjonsteknologier (IKT) for å styre strømmen av energi. IoE omfatter et bredt spekter av applikasjoner og teknologier, inkludert smarte målere, fornybare energistyringssystemer, etterspørselsresponssystemer og styringssystemer for distribuerte energiressurser (DER). IoE blir ofte sett på … Les mer