Kjerneinnskudd Definisjon

Et kjerneinnskudd er et innskudd hos en finansinstitusjon som ikke er gjenstand for uttak uten straff. Kjerneinnskudd er en nøkkelkomponent i en banks finansieringsmiks og utgjør vanligvis brorparten av innskuddene. Begrepet «kjerneinnskudd» brukes vanligvis i referanse til innskudd holdt av banker, men det kan også referere til innskudd hos kredittforeninger og andre finansinstitusjoner. Kjerneinnskudd kan … Les mer

Hva er amortisering?

Definisjonen av amortisering i økonomi er avskrivninger eller reduksjon i verdien av en eiendel eller forpliktelse. Begrepet amortisering har forretningsmessig flere betydninger, men alltid forbundet med verdien av en vare eller passiv med levetid for det samme. Amortisering refererer til verditap som en vare registrerer over tid, og det er derfor definert som en måte … Les mer

Kategorier A