Hva er differensiering?

Differensiering i markedsføring refererer til et kjennetegn ved produktet som skiller det og skiller det fra konkurrentene. Målet med å ha en differensiering er å gi et originalt, nytt og unikt produkt som gjør det mulig å skille seg ut fra resten av verden konkurranse, og som på en eller annen måte presser forbrukerne til … Les mer

Kategorier D

Hva er syretesten?

Definisjonen av syretest, kjent på engelsk som quick ratio, er regnskapsgraden som indikerer likviditet o solvens av et kortsiktig selskap. Virksomhetens eiendeler og hvordan de finansieres gjenspeiles i selskapets balanse. Du kan se etter et gap i regnskapet hvis det er mange forskjeller mellom hva selskapet har på kort sikt og hva det skylder. Syretestberegning … Les mer

Kategorier S