Mortgage Equity Uttak (MEW)

Mortgage equity-uttak (MEW) er mengden av egenkapital som en huseier får tilgang til gjennom bruk av et egenkapitallån eller boligkreditt. MEW kan også referere til handlingen med å ta opp et egenkapitallån eller en egenkapitalkreditt. Uttak av boliglån har blitt en populær måte for huseiere å få tilgang til egenkapitalen i hjemmene sine. Boliglån og … Les mer

Deferred Profit Sharing Plan (DPSP) Definisjon

En utsatt overskuddsdelingsplan (DPSP) er en type pensjonsspareplan der en arbeidsgiver setter til side en del av overskuddet hvert år for å deles mellom de ansatte. De ansatte bidrar ikke til planen, men de kan bli pålagt å delta i et visst antall år før de er kvalifisert til å motta noen fordeler. Hvor mye … Les mer

Hva er Standby Underwriting?

I forbindelse med aksjer refererer standby-garanti til en ordning der en investeringsbank godtar å kjøpe usolgte aksjer i en ny aksjeemisjon til en forhåndsbestemt pris. Dette gir en viss forsikring til utstederen om at aksjen vil bli solgt, og lar også investeringsbanken tjene penger dersom aksjekursen stiger etter tilbudet. Hva bør du ikke gjøre under … Les mer